Změna jednotek online 

Teplota

Teplota je charakteristika tepelného stavu hmoty. V obecném významu je to vlastnost předmětů a okolí, kterou je člověk schopen vnímat a přiřadit jí pocity studeného, teplého či horkého. V přírodních a technických vědách a jejich aplikacích je to skalární intenzivní veličina, která je vzhledem ke svému pravděpodobnostnímu charakteru vhodná k popisu stavu ustálených makroskopických systémů. Teplota souvisí s kinetickou energií částic látky.


 


 

Hmotnost

Hmota je důležitý pojem fyziky, jeho význam se však zejména ve 20. století výrazně proměnil. Možnosti fyzikálního zkoumání dříve umožňovaly rozlišovat pouze makroskopické mechanické, optické a termické vlastnosti různých forem hmoty. Moderní obory fyziky nabídly nástroje k podrobnějšímu zkoumání vnitřní hierarchické struktury (nejprve molekulární a atomární úroveň, později subatomární úrovně) a odhalily společnou podstatu některých forem, dříve považovaných za odlišné (např. světlo a radiové vlny).


 


 

Délka

Délka je jedna ze základních fyzikálních veličin. Pomocí délky se vyjadřuje vzájemná poloha a rozprostraněnost objektů v prostoru. Délka jako fyzikální veličina vychází z geometrického pojmu délky jako míry ohraničené části křivky. Závisí však také na fyzikálním chápání prostoru a jeho relativnosti.


 


 

Povrch

Plocha označuje v matematice a fyzice dvojrozměrný geometrický útvar. Příkladem ploch jsou rovina, kulová plocha, povrch válce nebo kuželová plocha. Přesné matematické definice se v různých kontextech a v různých teoriích liší.


 


 

Objem

Objem je fyzikální veličina, která vyjadřuje velikost prostoru, kterou zabírá těleso. Z matematického hlediska představuje objem míru charakterizující danou vymezenou část prostoru.


 


 

Rychlost

Rychlost je charakteristika pohybu, která určuje, jakým způsobem se mění poloha tělesa (hmotného bodu) v čase. Rychlost je vektorová fyzikální veličina, neboť udává jak velikost změny, tak i její směr.


 


 

Čas

Čas a doba jsou jedny ze základních fyzikálních veličin, které bývá užitečné rozlišovat takto: čas (čas jedné události) určuje okamžik události na časové ose (tj. první souřadnici časoprostoru), doba určuje časovou vzdálenost mezi dvěma událostmi, rozdíl mezi časy dvou událostí. Toto rozlišení není absolutní. Čas jako souřadnice je také vzdálenost dvou okamžiků, a to uvedeného, zkoumaného, určovaného okamžiku a nulového okamžiku počátku, zpravidla zamlčeného.


 


 

Tlak

Tlak je fyzikální veličina, obvykle označovaná symbolem p nebo P (z latinského pressura), vyjadřující poměr velikosti síly F


 


 

Napětí

Elektřina je definována jako souhrn projevů elektrostatického pole (z nichž mezi prvními byly silové účinky vyvolané třením izolantů a následná polarizace látek) a elektrodynamických jevů včetně elektromagnetismu.
Jevy spojené s elektřinou i magnetismem se nazývají elektromagnetismus. Technický obor zabývající se elektřinou se nazývá elektrotechnika.


 


 

Procenta

Procento je bezrozměrná jednotka, ekvivalentní jedné setině. Procenta jsou tedy způsobem, jak vyjádřit část celku (tedy zlomek), pomocí zpravidla jednoduššího čísla, udávajícího setiny tohoto celku. Například zápis „45 %“ (45 procent) je ve skutečnosti jenom zkratkou pro zlomek 45/100, tedy desetinné číslo 0,45. Jméno pochází z italského per cento, znamenajícího na sto. Běžně se používá i pro uvádění hodnot přesahujících původní celek (tzv. základ), tedy pro procentuální hodnoty vyšší než 100.

Výpočet procent - online kalkulačka


 


 

Početní systémy 


 

Informatické

Bajt, původním, anglickým zápisem byte, zřídka také slabika, je jednotka množství dat v informatice. Označuje většinou osm bitů, tzn. osmiciferné binární číslo. Takové množství informace může reprezentovat například celé číslo od 0 do 255 nebo jeden znak. Jeden bajt je obvykle nejmenší objem dat, se kterým dokáže počítač (resp. procesor) přímo (~najednou) pracovat. U velmi starých architektur mohl 1 bajt (resp. jedno slovo) označovat jiný počet bitů (například 4, 7 nebo 10). Proto se v mnohých standardech používá místo termínu bajt termín oktet (například síťové protokoly nebo formáty souborů nebo různé architektury počítačů).


 


 

Valuty

Pojem měna (v angličtině currency; z anglického current = v oběhu, z latinského currens = aktuální) odkazuje na peníze, platidlo, prostředek směny - v jakékoliv formě (bankovky, mince, bitcoiny apod.). Měna je tedy vše, co určuje hodnotu statků či služeb. Jedná se o všechny peníze v oběhu, tedy nejen o hotovost, kterou máme u sebe.
Každá měna má svůj název, nominální strukturu, jasná pravidla vydávání, je chráněna právy před zneužitím, právy je též ošetřeno jejich používání a nabytí peněz. Měnu dělíme na konvertibilní a nekonvertibilní.

Kurz polský zlotý

Kurz thajský bát

Kurz americký dolar

Kurz australský dolar

Kurz dolar (Hong Kong)

Kurz kanadský dolar

Kurz novozélandský dolar

Kurz singapurský dolar

Kurz euro

Kurz maďarský forint

Kurz švýcarský frank

Kurz britská libra

Kurz ukrainská hřivna

Kurz japonský jen

Kurz česká koruna

Kurz dánská koruna

Kurz islandská koruna

Kurz norská koruna

Kurz švédská koruna

Kurz chorvatská kuna

Kurz rumunský lei

Kurz bulharský lev

Kurz turecká lira

Kurz litevský lit

Kurz lotyšský lot

Kurz izraelský šekel

Kurz chilské peso

Kurz filipínské peso

Kurz mexické peso

Kurz rand RPA

Kurz brazilský real

Kurz malajsijský ringgit

Kurz ruský rubl

Kurz indonézská rupie

Kurz indická rupie

Kurz korejský won

Kurz čínský jen

Kurz SDR (MFW)

Kurz bitcoin

Kurz unce zlata

Kurz unce platiny

Kurz unce paladu

Kurz unce stříbra

Kurz kilogram hliníku

Kurz kilogram cínu

Kurz kilogram zinku

Kurz kilogram mědi

Kurz kilogram olova

Kurz kilogram niklu

Kurz barel ropy


 


 

Chemie 


 

Lékařství 


 

Výpočty

Matematika (z řeckého μαθηματικός (mathematikós) = milující poznání; μάθημα (máthema) = věda, vědění, poznání) je věda zabývající se z formálního hlediska kvantitou, strukturou, prostorem a změnou. Matematika je též popisována jako disciplína, jež se zabývá vytvářením abstraktních entit a vyhledáváním zákonitých vztahů mezi nimi.

Online výpočet

Matematické testy online

Nauka matematiky online - zdarma======

Výpočet procent - online kalkulačka


 


 

Ostatní

Soustava SI (zkratka z francouzského „Le Système International d'Unités“ – česky „Mezinárodní systém jednotek“) je mezinárodně domluvená soustava jednotek fyzikálních veličin, která se skládá ze sedmi základních jednotek, na nich aritmeticky závisejících odvozených jednotek a dekadickými předponami tvořených násobků a dílů jednotek. Definice těchto jednotek a uchovávání případných etalonů garantuje Mezinárodní úřad pro míry a váhy v Sèvres (Francie).


 


 

Kopírovat odkaz


Vyzkoušejte něco nového!

převod jednotek konvertor cirilica latinica převod jednotek objemu konvertor download převodník jednotek tlak převodník jednotek online převod jednotek teploty převod jednotek tlaku převodník jednotek coul konvertor inci u cm převodník jednotek délky konvertor jedinica konvertor lbs u kg převod jednotek hmotnosti převodník jednotek rychlosti převod jednotek palce převod jednotek délky převod jednotek plochy převod jednotek hustoty