http://Aztekium.pl/konwerter

konwerter jednostek funt kilogramWyszukiwanie
 Jednostka:
.

Temperatura

Temperatura – podstawowa wielkość fizyczna w termodynamice. Temperatura jest ściśle związana ze średnią energią kinetyczną drgań i ruchu wszelkich cząstek budujących dany układ oraz jest pomiarem jej energii.
Temperaturę da się konkretnie zdefiniować wyłącznie dla stanów równowagi termodynamicznej, ponieważ z punktu widzenia termodynamiki to wielkość reprezentująca wzajemną właściwość dwojga układów, które są ze sobą w równowadze.
Temperatura jest wielkością stanu cieplnego konkretnego ciała. Jeżeli dwa ciała posiadają identyczną temperaturę, to w trakcie bezpośredniego kontaktu nie wymieniają między sobą ciepła, podczas gdy temperatura obydwu ciał różni się, to ma miejsce wymiana ciepła z ciała o wysokiej temperaturze do ciała o niskiej – aż do momentu zrównania się temperatury obydwu ciał.
Jednostki temperatury można przeliczać pod adresem: http://aztekium.pl/temperatura
Zamiana Kelwinów (°K)

Zamiana Stopni Celsjusza (°C)

Zamiana Stopni Fahrenheita (°F)

...................

Masa

Masa to podstawowa wielkość fizyczna, która określa bezwładność (masa bezwładna) oraz oddziaływanie grawitacyjne (masa grawitacyjna) ciał fizycznych. Jest to wielkość skalarna. W rozumieniu potocznym znana jako miara ilości materii ciała fizycznego. W szczególnej teorii względności ściśle powiązana z ilością energii która zawiera się w ciele fizycznym. Zazwyczaj oznakowana literką m.

W fizyce termin masa kilkakrotnie jest używany z symbolem do wyznaczania różnorodnych wielkości fizycznych. W układzie jednostek miar SI bazową jednostką masy jest kilogram.
Przeliczanie jednostek masy: http://aztekium.pl/masa
Zamiana gramów (g)

Zamiana grainów (gr)

Zamiana kwintali (q)

Zamiana ton (nt)

Zamiana długich ton (lt)

Zamiana krótkich ton (st)

Zamiana funtów (lb)

Zamiana uncji (oz)

...................

Długość

Długość jest miarą fizyczną odległości między dwoma punktami w przestrzeni. Długość jest mierzona w zgodzie z metryką euklidesową (klasyczną metodą pomiaru odległości).
Długość może zostać mierzona po linii prostej (np. długość fali – odległość między jej dwoma węzłami) lub po krzywej (np. długość drogi przebytej przez obiekt).
Długość fizyczna zazwyczaj bywa oznaczana małą literą l.
W układzie SI bazową jednostką, która wyraża długość fizyczną jest metr.
Jednostki długości można przeliczać pod adresem: http://aztekium.pl/dlugosc
Zamiana metrów (m)

Zamiana cali (in)

Zamiana stóp (ft)

Zamiana jardów (yd)

Zamiana mil (mi)

Zamiana mil morskich (NM)

Zamiana lig (ligL)

Zamiana lig morskich (ligM)

Zamiana kabli (kab)

...................

Powierzchnia

Powierzchnią nazywamy miejsce geometryczne czyli zbiór punktów na płaszczyźnie. Potocznie powierzchnią nazywa się pole powierzchni figur.
Powierzchnia. Podstawową jednostką pola powierzchni jest metr kwadratowy.
Jednostki powierzchni można przeliczać pod adresem: http://aztekium.pl/powierzchnia
Zamiana metrów kwadratowych (m2)

Zamiana cali kwadratowych (in2)

Zamiana stóp kwadratowych (ft2)

Zamiana jardów kwadratowych (yd2)

Zamiana mil kwadratowych (mi2)

Zamiana arów (a)

Zamiana akrów (akr)

Zamiana hektarów (ha)

...................

Objętość

Objętością nazywamy miarę przestrzeni zajmującą przez dany obiekt w przestrzeni trójwymiarowej. Jednostka objętości to metr sześcienny (w układzie miar SI)
Ponieważ metr sześcienny jest jednostką bardzo dużą, to w Polsce, najpopularniejszą jednostką jest litr.
Układ jednostek SI rzadko stosowany jest w Europie. A bardzo często stosowane są jednostki spoza układu SI. Oto kilka z nich:

1 szklanka = 250 ml
1 łyżka = 15 ml
1 łyżeczka = 5 ml
1 galon angielski = 4,564 l
1 galon amerykański = 3,785 l
1 baryłka ropy naftowej (1 bbl) = 158,987 l

Do przeliczania objętości można posłużyć się tym linkiem: http://aztekium.pl/objetosc
Zamiana metrów sześciennych (m3)

Zamiana galonów (gal)

Zamiana kubików (kub)

Zamiana kilolitrów (kl)

Zamiana hektolitrów (hl)

Zamiana dekalitrów (dal)

Zamiana litrów (l)

Zamiana decylitrów (dl)

Zamiana centylitrów (cl)

Zamiana mililitrów (ml)

Zamiana mikrolitrów (µl)

Zamiana nanolitrów (nl)

...................

Prędkość

Prędkość jest wielkością fizyczną obrazującą szybkość zmiany położenia obiektu względem jego układu odniesienia. Prędkość jest podstawową koncepcją kinematyki, która opisuje ruch ciał.
Wyróżniamy dwa rodzaje prędkości:
wektorową wielkość fizyczną, która wyraża zmianę wektora położenia w jednostce czasu,
skalarną wielkość , która z kolei oznacza przebytą drogę w jednostce czasu, czyli tzw. szybkość
W układzie SI jednostka prędkości to metr na sekundę (m/s).
Do przeliczania prędkości służy link: http://aztekium.pl/predkosc
Zamiana metrów na sekundę (m/s)

Zamiana metrów na sekundę (m/s)

Zamiana metrów na minutę (m/min)

Zamiana metrów na godzinę (m/h)

Zamiana kilometrów na sekundę (km/s)

Zamiana kilometrów na minutę (km/min)

Zamiana kilometrów na godzinę (km/h)

Zamiana mil na sekundę (mps)

Zamiana mil na minutę (mpm)

Zamiana mil na godzinę (mph)

Zamiana stóp na sekundę (fps)

Zamiana stóp na minutę (fpm)

Zamiana stóp na godzinę (fph)

Zamiana węzłów (kn)

Zamiana machów (ma)

Zamiana prędkość światła (c)

...................

Czas

W klasycznym rozumieniu czas, to wielkość fizyczna określająca kolejność wydarzeń i odstępy między zdarzeniami, które zachodzą w danym miejscu.

Czas może być rozumiany jako:
punkt na osi czasu, odcinek czasu, chwila, trwanie, zbiór wszystkich punktów i okresów czasowych, czwarta współrzędna czasoprzestrzeni w teorii względności.

Podstawową jednostką czasu jest sekunda (s).
Pozostałe jednostki czasu, które są w powszechnym użyciu, wywodzą się jeszcze z kultury Sumeryjskiej z systemu sześćdziesiątkowego, a są to:
minuta = 60 sekund
kwadrans = 15 minut
godzina = 60 minut

Czas jest nieustannie przedmiotem rozważań filozoficznych.

Jednostki czasu można łatwo przeliczać pod adresem: http://aztekium.pl/czas
Zamiana sekund (s)

Zamiana minut (min)

Zamiana kwadransów (kw)

Zamiana godzin (h)

Zamiana dób (dob)

Zamiana miesięcy (mie)

Zamiana lat (r)

Zamiana wieków (age)

Zamiana tysiącleci (mln)

...................

Ciśnienie

Ciśnienie określa się jako wartość siły działającej prostopadle do powierzchni podzieloną przez powierzchnię na którą działa.
W przypadku gazów w stanie ustalonym w spoczynku, ciśnienie jakie gaz wywiera na ścianki naczynia jest funkcją objętości, masy i temperatury i dlatego w termodynamice traktowane jest jako parametr stanu.
Uogólnieniem pojęcia ciśnienia jest naprężenie.
Do pomiaru służy manometr i barometr.
W technice powszechnie mierzy się i podaje ciśnienie płynów względem ciśnienia atmosferycznego; nadciśnienie w tym znaczeniu określa się jako ciśnienie manometryczne.
Przed upowszechnieniem układu SI ciśnienie manometryczne zaznaczano przez dodanie litery n po symbolu wymiaru ciśnienia. Dla odróżnienia, ciśnienie absolutne zaznaczało się przez dodanie litery a, tzn. w przytoczonym przykładzie ciśnienie byłoby podane jako 3 atn lub 4 ata (stosując przybliżenie 0,1 MPa = 1 at).
Spotykana w technice jednostka barg, bar(g) oznacza bar ciśnienia względnego.
Jednostki ciśnienia można przeliczyć pod adresem: http://aztekium.pl/cisnienie
Zamiana paskali (Pa)

Zamiana barów (㍴)

Zamiana torów (Tr)

Zamiana psi (psi)

Zamiana milimetrów słupa rtęci (mmHg)

Zamiana atmosfer technicznych (at)

Zamiana atmosfer fizycznych (atm)

Zamiana N/m2 (N/㎡)

Zamiana N/mm2 (N/㎟)

Zamiana kg/cm2 (㎏/㎠)

...................

Prąd

Prądem elektrycznym nazywamy uporządkowany ruch ładunków elektrycznych.
Przykładem występowania prądu elektrycznego w naturze są wyładowania atmosferyczne, wiatr słoneczny lub czynność komórek nerwowych, którym także towarzyszy przepływ prądu. Obwody prądu elektrycznego są powszechnie wykorzystywane w elektrotechnice i elektronice.
Podstawowymi parametrami prądu elektrycznego jest napięcie i natężenie prądu. Pod pojęciem prądu rozumie się też natężenie prądu elektrycznego, którego jednostką jest Amper. Ale z prądem związanych jest też wiele innych jednostek, jak oporność, moc, i wiele innych.

Jednostki prądu elektrycznego można przeliczać pod adresem: http://aztekium.pl/prad
Zamiana woltów (V)

Zamiana amperów (A)

Zamiana watów (W)

Zamiana omów (Ω)

Zamiana kelwinów (K)

Zamiana kandeli (cd)

Zamiana niutonów (N)

Zamiana kolumbów (C)

Zamiana faradów (F)

Zamiana simensów (S)

Zamiana weberów (Wb)

Zamiana tesli (T)

Zamiana henrów (H)

Zamiana herców (Hz)

...................

Procenty

Obliczanie procentów online

...................

Systemy liczbowe

system dwójkowy

system trójkowy

system czwórkowy

system piątkowy

system szóstkowy

system siódemkowy

system ósemkowy

system dziewiątkowy

system dziesiętny

system jedenastkowy

system dwunastkowy

system szesnastkowy

system dwudziestkowy

system trzydziestkowy

system sześćdziesiętny

system rzymski

...................

Informatyczne

Zamiana bitów (b)

Zamiana bajtów (B)

Zamiana kilobajtów (kB)

Zamiana megabajtów (MB)

Zamiana gigabajtów (GB)

Zamiana terabajtów (TB)

Zamiana petabajtów (PB)

Zamiana eksabajtów (EB)

Zamiana zettabajtów (ZB)

Zamiana jottabajtów (YB)

Zamiana bitów (ib)

Zamiana bajtów (iB)

Zamiana kilobajtów (kiB)

Zamiana megabajtów (MiB)

Zamiana gigabajtów (GiB)

Zamiana terabajtów (TiB)

Zamiana petabajtów (PiB)

Zamiana eksabajtów (EiB)

Zamiana zettabajtów (ZiB)

Zamiana jottabajtów (YiB)

...................

Waluty

złoty polski

bat tajlandzki

dolar amerykański

dolar australijski

dolar (Hong Kong)

dolar kanadyjski

dolar nowozelandzki

dolar singapurski

euro

forint węgierski

frank szwajcarski

funt szterling

hrywna ukraińska

jen japoński

korona czeska

korona duńska

korona islandzka

korona norweska

korona szwedzka

kuna chorwacka

lej rumuński

lew bułgarski

lira turecka

lit litewski

łat łotewski

n.szekl izraelski

peso chilijskie

peso filipińskie

peso meksykańskie

rand RPA

real brazylijski

ringgit malezyjski

rubel rosyjski

rupia indonezyjska

rupia indyjska

won pd.koreański

yuan chiński

SDR (MFW)

bitcoin

uncja złota

uncja platyny

uncja palladu

uncja srebra

kilogram aluminium

kilogram cyny

kilogram cynku

kilogram miedzi

kilogram ołowiu

kilogram niklu

baryłka ropy

...................

Chemia

Zamiana gramów/Litr (g/L)

Zamiana gramów/decyLitr (g/dL)

Zamiana decygramów/decyLitr (dg/dL)

Zamiana centygramów/decyLitr (cg/dL)

Zamiana miligramów/decyLitr (mg/dL)

Zamiana mikrogramów/decyLitr (µg/dL)

Zamiana nanogramów/decyLitr (ng/dL)

Zamiana gramów/miliLitr (g/mL)

Zamiana decygramów/miliLitr (dg/mL)

Zamiana centygramów/miliLitr (cg/mL)

Zamiana miligramów/miliLitr (mg/mL)

Zamiana mikrogramów/miliLitr (µg/mL)

Zamiana nanogramów/miliLitr (ng/mL)

Zamiana gramów/mikroLitr (g/µL)

Zamiana decygramów/mikroLitr (dg/µL)

Zamiana centygramów/mikroLitr (cg/µL)

Zamiana miligramów/mikroLitr (mg/µL)

Zamiana mikrogramów/mikroLitr (µg/µL)

Zamiana nanogramów/mikroLitr (ng/µL)

...................

Medycyna

Zamiana IU/Litr (IU/L)

Zamiana IU/dL (IU/dL)

Zamiana dIU/dL (dIU/dL)

Zamiana cIU/dL (cIU/dL)

Zamiana mIU/dL (mIU/dL)

Zamiana µIU/dL (µIU/dL)

Zamiana nIU/dL (nIU/dL)

Zamiana IU/mL (IU/mL)

Zamiana dIU/mL (dIU/mL)

Zamiana cIU/mL (cIU/mL)

Zamiana mIU/mL (mIU/mL)

Zamiana µIU/mL (µIU/mL)

Zamiana nIU/mL (nIU/mL)

Zamiana IU/µL (IU/µL)

Zamiana dIU/µL (dIU/µL)

Zamiana cIU/µL (cIU/µL)

Zamiana mIU/µL (mIU/µL)

Zamiana µIU/µL (µIU/µL)

Zamiana nIU/µL (nIU/µL)

...................

Liczenie pieniędzy

Zamiana złotych (zł)

Zamiana groszy (grosz)

...................

prędkość obrotowa

Zamiana obrotów na sekundę (obr/s)

Zamiana obrotów na minutę (obr/min)

Zamiana obrotów na godzinę (obr/h)

Zamiana RPM (rpm)

...................

Roztwory

Zamiana procentów (%)

Zamiana promili (‰)

Zamiana ‱ (‱)

Zamiana ppm (ppm)

Zamiana pphm (pphm)

Zamiana ppb (ppb)

Zamiana ppt (ppt)

Zamiana ppq (ppq)

Zamiana centyuno (cU)

Zamiana miliuno (mU)

Zamiana mikrouno (μU)

Zamiana nanouno (nU)

Zamiana pikouno (pU)

Zamiana femtouno (fU)

...................

Ułamki

Obliczenia online

...................

Pozostałe

Zamiana dżuli (J)

Zamiana lumenów (lm)

Zamiana luksów (lx)

Zamiana grejów (Gy)

Zamiana siwertów (Sv)

Zamiana bekerelów (Bq)

...................

Kopiuj link

         
Spróbuj czegoś nowego!