Zmena jednotiek online

Teplota

Teplota (v sústave SI aj termodynamická teplota) je stavová veličina opisujúca strednú kinetickú energiu častíc. Nultý zákon termodynamiky opisuje teplotu ako veličinu, ktorá má v každom mieste izolovanej sústavy v rovnováhe rovnakú hodnotu.
................

Hmotnosť

Hmota (staršie pomenovanie matéria) je atribút substancie a entít prejavujúci sa pokojovou hmotnosťou alebo silovým poľom. Zjednodušene povedané ide o súhrnný názov pre látku a pole. V širšom zmysle hmota zahŕňa aj antihmotu, v ešte širšom zmysle aj skrytú hmotu. Hmota tvorí jedinú podstatu vesmíru, ale pritom sa vyskytuje v nekonečne mnohých kvalitatívne rozdielnych formách. V niektorých prípadoch sa pole (a teda ani fotón a pod.) za hmotu nepovažuje. Podľa teórie relativity nie je žiadny rozdiel medzi hmotou a energiou, pretože hmota sa môže zmeniť na energiu a naopak.
................

Dĺžka

Dĺžka je rozmer útvaru v smere dlhšej osi. Vo všeobecnosti je to rozmer predmetu v smere predozadnej osi pri pohľade na predmet spredu. Niekedy je označovaný aj ako hĺbka predmetu.
................

Povrch

Vonkajšia plocha obaľujúca niečo, vonkajšia strana niečoho.
................

Objem

Objem alebo zriedkavo obsah priestoru či volúmen (pre plyny aj volum) je veľkosť priestoru, ktorý vypĺňa, zaberá nejaké teleso. Matematicky je objem miera charakterizujúca časť priestoru. Symbol veličiny: V (angl. volume). Základná jednotka: meter kubický, značka jednotky: m³
................

Rýchlosť

Rýchlosť (iné názvy: vektor rýchlosti, okamžitá rýchlosť, vektor okamžitej rýchlosti, ďalšie synonymá pozri nižšie v článku; značka obyčajne v) je zmena polohového vektora (čiže jednoducho celková zmena polohy) za veľmi krátky časový interval (t.j. v = dr/dt); ide o vektorovú veličinu.
................

Čas

Čas (značka t z angl. time, lat. tempus) je v súčasnosti definovaný ako jedna z niekoľkých fundamentálnych kvantít (kvantít, ktoré nemožno definovať pomocou iných kvantít, pretože v súčasnosti nepoznáme nič fundamentálnejšie). Preto, podobne ako v prípade iných fundamentálnych kvantít (ako priestor a hmota), je čas definovaný meraním.
................

Tlak

Tlak je fyzikálna veličina, vyjadrujúca pomer sily F (tzv. tlaková sila) kolmo, rovnomerne a spojito pôsobiacej na plochu a obsahu tejto plochy S. p=F/S
................

Napätie

Elektrická energia je schopnosť elektrického poľa konať elektrickú prácu. Čím väčšiu energiu má elektrické pole, tým viac elektrickej práce môže vykonať. Elektrickú energiu majú všetky telesá s elektrickým nábojom (elektricky nabité telesá). Najčastejšie sa elektrická energia udáva pre elektrické zdroje v podobe elektromotorického napätia.
................

Percentá

Percento je stotina z celku. Je to spôsob ako vyjadriť časť celku (čiže zlomok) pomocou celého čísla. Zápis napr. „45 %“ (45 percent) je v skutočnosti iba skratka pre zlomok 45/100, tzn. desatinné číslo 0,45. Názov pochádza z per cento, znamenajúceho (pripadajúci) na sto.
Výpočet percent - Kalkulačky na výpočty s percentami

................

Početnej systémy

................

Informatickej

V slovenčine sa zvykne bajt označovať aj ako slabika. Je to časť strojového slova (word). V 8-bitovom kódovaní, napríklad v ASCII, jeden bajt tvorí jeden ľubovoľný znak (t. j. písmeno, samostatné interpunkčné znamienko, medzeru alebo iný znak).
................

Valuty

menová sústava (v užšom zmysle) jedného štátu alebo určitého obmedzeného zoskupenia štátov, v širšom zmysle spolu so samotnými fyzickými peniazmi štátu (zoskupenia štátov), pozri peňažná sústava (jedna ekonomika)
Kurz poľský zlotý

Kurz thajský bát

Kurz americký dolár

Kurz austrálsky dolár

Kurz dolár (Hong Kong)

Kurz kanadský dolár

Kurz novozélandský dolár

Kurz singapurský dolár

Kurz euro

Kurz maďarský forint

Kurz švajčiarsky frank

Kurz britská libra

Kurz ukrainská hrivna

Kurz japonský jen

Kurz česká koruna

Kurz dánska koruna

Kurz islandská koruna

Kurz nórska koruna

Kurz švédska koruna

Kurz chorvátska kuna

Kurz rumunský lei

Kurz bulharský lev

Kurz turecká líra

Kurz litovský lit

Kurz lotyšský lot

Kurz izraelský šekel

Kurz čílské peso

Kurz filipínske peso

Kurz mexické peso

Kurz rand RPA

Kurz brazílsky real

Kurz malajzijský ringgit

Kurz ruský rubeľ

Kurz Indonézska rupia

Kurz indická rupia

Kurz kórejský won

Kurz čínsky len

Kurz SDR (MFW)

Kurz bitcoin

Kurz unca zlata

Kurz unca platiny

Kurz unca Palada

Kurz unca striebra

Kurz kilogram hliníka

Kurz kilogram cínu

Kurz kilogram zinku

Kurz kilogram medi

Kurz kilogram olova

Kurz kilogram niklu

Kurz barel ropy

................

Chémia

................

Medicína

................

Výpočty

Matematika (z gr. μαθηματικός (mathematikós)= „milujúci poznanie“ > μάθημα (máthema) = „veda, poznanie“) je väčšinou definovaná ako štúdium zákonitostí štruktúry, zmeny a priestoru. Neformálne ju môžeme tiež nazvať štúdiom „diagramov a čísel“. Z formálneho hľadiska je matematika skúmanie axiomaticky definovaných formálnych štruktúr použitím logiky a matematického označenia. Matematiku možno chápať jednoducho ako rozšírenie hovoreného a písaného jazyka s veľmi presne definovanou slovnou zásobou a gramatikou, s cieľom opisovať a skúmať fyzikálne a konceptuálne vzťahy.
Online výpočet

Matematické testy online

Náuka matematiky online - zadarmo======

Výpočet percent - Kalkulačky na výpočty s percentami

................

Ostatné

SI (z fr. Système International (d'Unités)) je skratka pre Medzinárodnú sústavu jednotiek. Medzinárodná sústava jednotiek zoskupuje najpoužívanejšie fyzikálne jednotky. Medzinárodne garantuje definície jednotiek a uchovanie etalónov Medzinárodný úrad pre miery a váhy v Sèvres vo Francúzsku.
................

Kopírovať odkaz


Vyskúšajte niečo nové!

prevod kilo na mega prevodník jednotiek tlaku prevodník jednotiek plochy gramy na mililitre prevodník jednotiek výkonu prevodník jednotiek rýchlosti Prevody jednotiek prevodník jednotiek vahy prevodník jednotiek premeny meny prevodník jednotiek váhy prevod plošnej miery prevodník jednotiek objemu mikro na mili prevodník jednotiek dlzky premena jednotiek teploty Prevody jednotiek ON-LINE prevod jednotiek dlžky prevod jednotiek hmotnosti prevodník jednotiek hmotnosti