Заміна одиниць вимірювання онлайн


Пошук
 Одиниця виміру:
.

Температура

Температу́ра (від лат. temperatura — належне змішування, нормальний стан) — фізична величина, яка описує стан термодинамічної системи.
Кельвінів (°K)

Градусів Цельсія (°C)

Градусів Фаренгейта (°F)

................

Маса

Ма́са — основна фізична величина, яка вважається однією з фундаментальних характеристик матерії, що визначає її інерційні, енергетичні та гравітаційні властивості від макроскопічних об'єктів до атомів і елементарних частинок. У сучасній фізиці елементарних частинок, яка ґрунтується на квантовій теорії поля, вважається, що маса не є фундаментальною властивістю частинок матерії, а набувається шляхом взаємодії частинок із спеціальним полем Хіггса.
грамів (г)

ґреїв (Гр)

квінталів (кв)

тонн (т)

англійських тонн (лт)

американських тонн (ст)

фунтів (фнт)

унцій (унц)

ґреїв (Гр)

................

Довжина

Довжина — відстань від точки до точки вздовж деякої лінії, вимір кривої: для відрізка прямої довжина — відстань між його кінцями, для ламаної — сума довжин її ланок, для інших кривих — верхня границя довжини ламаної лінії, вписаної в цю криву.
метрів (м)

дюйдів (дюйм)

футів (фт)

ярдів (ярд)

миль (ми)

морських миль (мми)

ліг (лг)

морських ліг (млг)

кабельтів (каб)

Ångström (Å)

................

Поверхня

Поверхня в математиці, особливо в топології, це двовимірний топологічний многовид.
метрівквадратних (м2)

квадратних дюймів (дюйм2)

квадратних футів (фт2)

квадратних ярдів (ярд2)

квадратних миль (ми2)

арів (а)

акрів (акр)

гектарів (га)

................

Обсяг

Об'є́м — місткість геометричного тіла, тобто частини простору, обмеженої однією або декількома замкнутими поверхнями. Об'єм виражається числом кубічних одиниць, що поміщаються в певній ємкості.
метрів кубічних (м3)

йотталітрів (Йл)

зетталітрів (Зл)

екзалітрів (Ел)

петалітрів (Пл)

тералітрів (Тл)

гігалітрів (Гл)

мегалітрів (Мл)

кілолітрів (кл)

гектолітрів (гл)

декалітрів (дал)

літрів (л)

децилітрів (дл)

центилітрів (цл)

мілілітрів (мл)

мікролітрів (мкл)

нанолітрів (нл)

піколітрів (пл)

фемтолітрів (фл)

атолітрів (ал)

зептолітрів (зл)

йоктолітрів (йл)

тесел (Тл)

................

Швидкість

метрів за секунду (м/с)

метрів за секунду (м/с)

метрів в хвилину (м/хв)

метрів на годину (м/год)

кілометрів в секунду (км/с)

кілометрів в хвилину (км/хв)

кілометрів за годину (км/год)

миль в секунду (миля/с)

миль на хвилину (миля/хв)

миль за годину (миля/год)

футів за секунду (фт/с)

футів на хвилину (фт/хв)

футів за годину (фт/год)

вузлів (вуз)

махів (мах)

швидкість світла (шс)

................

Час

Час — одне з основних понять фізики і філософії, одна з координат простору-часу, вздовж якого протягнуті світові лінії фізичних (матеріальних) тіл. Як фізичну величину час здебільшого позначають літерою t, проміжок часу — літерою τ. Одиницею вимірювання часу в системі СІ є секунда, перелік інших одиниць подано нижче.
секунд (с)

хвилин (хв)

чвертей години (чв)

годин (год)

діб (доб)

місяців (міс)

років (р)

віків (вік)

тисячоліть (тис)

................

Тиск

Тиск — фізична величина, яка чисельно дорівнює силі, що діє на одиницю площі поверхні тіла та діє за напрямом зовнішньої нормалі до цієї поверхні. Тиск позначається малою латинською літерою p[1][2]. За означенням P = F / s
паскалів (Па)

барів (㍴)

торрів (Торр)

psi (psi)

міліметрів ртутного стовпчика (ммрс)

технічних атмосфер (ат)

стандартних атмосфер (атм)

Н/м2 (N/㎡)

Н/мм2 (N/㎟)

кг/см2 (㎏/㎠)

................

Струм

Електри́чний струм (англ. electric current) — упорядкований, спрямований рух електрично заряджених частинок (носіїв електричного заряду) у речовині чи у вакуумі.
вольтів (В)

амперів (А)

ватів (Вт)

омів (Ом)

кельвінів (К)

канделів (кд)

ньютонів (Н)

................

Відсотки

Відсо́ток або проце́нт (лат. «pro centum» — сота частка, на сто). Відсотком якого-небудь числа називають соту частину цього числа.Позначається знаком % і означає соту частку.
Online percentage calculator

................

Системи числення

Системою числення, або нумерацією, називається сукупність правил і знаків, за допомогою яких можна відобразити (кодувати) будь-яке невід'ємне число. До систем числення висуваються певні вимоги, серед яких найбільш важливими є вимоги однозначного кодування невід'ємних чисел 0, 1,… з деякої їх скінченної множини — діапазону Р за скінченне число кроків і можливості виконання щодо чисел арифметичних і логічних операцій. Крім того, системи числення розв'язують задачу нумерації, тобто ефективного переходу від зображень чисел до номерів, які в даному випадку повинні мати мінімальну кількість цифр. Від вдалого чи невдалого вибору системи числення залежить ефективність розв'язання зазначених задач і її використання на практиці.
................

Інформаційні

Байт (англ. byte) — одиниця вимірювання обсягу цифрової інформації, яка зазвичай містить вісім бітів і представлена двійковим числом. Історично байт був кількістю бітів, яка використовувалася для кодування одного текстового символу в комп'ютері і тому він є найменшою адресною одиницею пам'яті в багатьох архітектурах комп'ютера.
бітів (б)

байтів (Б)

кілобайтів (кБ)

мегабайтів (МБ)

гігабайтів (ГБ)

терабайтів (ТБ)

петабайтів (ПБ)

ексабайтів (ЕБ)

зеттабайтів (ЗБ)

йоттабайтів (ЙБ)

бітів (іб)

байтів (іБ)

кілобайтів (кіБ)

мегабайтів (МіБ)

гігабайтів (ГіБ)

терабайтів (ТіБ)

петабайтів (ПіБ)

ексабайтів (ЕіБ)

зеттабайтів (ЗіБ)

йоттабайтів (ЙіБ)

................

Валюти

Валю́та (італ. valuta — «цінність», «вартість» від лат. valere — «мати силу, коштувати») — грошова одиниця, що використовується як засіб розрахунку в торгових операціях. Європейський банк реконструкції та розвитку надає визначення терміну: «Валюта – означає законний засіб грошового обігу країни, який є законним платіжним засобом для сплати державних і приватних боргів у цій країні»
Обмін Польський злотий

Обмін Тайська бита

Обмін Американський долар

Обмін Австралійський долар

Обмін Гонконгський долар

Обмін Канадський долар

Обмін Нова Зеландія Долар

Обмін Сінгапурський долар

Обмін євро

Обмін Угорський форинт

Обмін Швейцарський франк

Обмін Фунт стерлінгів

Обмін Українська гривня

Обмін Японська ієна

Обмін Чеська крон

Обмін Датська Крона

Обмін Острів Кроне

Обмін Норвезька крона

Обмін Шведський крон

Обмін Хорватська крона

Обмін Румунський лей

Обмін Болгарський лев

Обмін Турецька ліра

Обмін Литовський літ

Обмін Латвійський лат

Обмін Ізраїльські шерифи

Обмін Чилійський песо

Обмін Філіппінське песо

Обмін Мексиканське песо

Обмін Південноафриканський ранд

Обмін Бразильський Реал

Обмін Малайзійський ринггіт

Обмін російський рубль

Обмін Індонезійська рупія

Обмін Індійська рупія

Обмін Південнокорейський виграв

Обмін Китайський юань

Обмін СПЗ (МВФ)

Обмін Bitcoin

Обмін унція золота

Обмін унція платини

Обмін унція паладію

Обмін унція срібла

Обмін кілограм алюмінію

Обмін кілограм олова

Обмін кілограм цинку

Обмін кілограм міді

Обмін кілограм свинцю

Обмін кілометр нікелю

Обмін барель масла

................

Хімія

Хі́мія — одна з наук про природу, яка вивчає молекулярно-атомні перетворення речовин, тобто, при яких молекули одних речовин руйнуються, а на їхньому місці утворюються молекули інших речовин з новими властивостями.
грамів/Літр (д/л)

грамів/дециЛітр (д/дл)

дециграмів/дециЛітр (дг/дл)

сантиграмів/дециЛітр (сг/дл)

міліграмів/дециЛітр (мг/дл)

мікрограмів/дециЛітр (мкг/дл)

мікрограмів/дециЛітр (нд/дл)

грамів/міліЛітр (д/мл)

дециграмів/міліЛітр (дг/мл)

сантиграмів/міліЛітр (сг/мл)

міліграмів/міліЛітр (мг/мл)

мікрограмів/міліЛітр (мкг/мл)

мікрограмів/міліЛітр (нд/мл)

грамів/мікроЛітр (д/мкл)

дециграмів/мікроЛітр (дг/мкл)

сантиграмів/мікроЛітр (сг/мкл)

міліграмів/мікроЛітр (мг/мкл)

мікрограмів/мікроЛітр (мкг/мкл)

мікрограмів/мікроЛітр (нд/мкл)

................

Медицина

Медици́на — галузь наукової та практичної діяльності, що вивчає нормальні та патологічні процеси в організмі людини, різноманітні захворювання, патологічні стани, методи їх лікування, запобігання та зміцнення здоров'я людини.
МО/літр (МО/л)

МО/дл (МО/дл)

дМО/дл (дМО/дл)

сМО/дл (сМО/дл)

мМО/дл (мМО/дл)

мкМО/дл (мкМО/дл)

нМО/дл (нМО/дл)

МО/мл (МО/мл)

дМО/мл (дМО/мл)

сМО/мл (сМО/мл)

мМО/мл (мМО/мл)

мкМО/мл (мкМО/мл)

нМО/мл (нМО/мл)

МО/мкл (МО/мкл)

дМО/мкл (дМО/мкл)

сМО/мкл (сМО/мкл)

мМО/мкл (мМО/мкл)

мкМО/мкл (мкМО/мкл)

нМО/мкл (нМО/мкл)

................

Обчислення

Обчислення, розрахунок (англ. calculcation) - процес отримання якого-небудь результату за допомогою дій над числами. Для автоматизації обчислень може використовуватись калькулятор, та інші інструменти.
Розрахунки онлайн

Онлайн-тести з математики

Вивчення математики online - безкоштовно======

Online percentage calculator

................

Інше

Міжнародна система одиниць (СІ) (міжнародна абревіатура SI з фр. Système International d'Unités) — система одиниць фізичних величин, сучасний варіант метричної системи. СІ є найбільш широко використовуваною системою одиниць в світі — як у повсякденному житті, так і в науці і техніці. Міжнародна система одиниць базується на Міжнародній системі величин, разом з найменуваннями та позначеннями, а також набором префіксів та їх найменуваннями і позначеннями разом з правилами їх застосування, прийнята Генеральною конференцією мір і ваг.
джоулів (Дж)

кулонів (Кл)

фпрадів (Ф)

сименсів (См)

веберів (Вб)

генрів (Гн)

герців (Гц)

люменів (лм)

люксів (лк)

зівертів (Зв)

бекерелів (Бк)

................

Копіювати посилання


Спробуйте щось нове!

конвертер одиниць виміру заміна одних одиниць вимірювання довжини і маси заміна одних одиниць вимірювання довжини та маси іншими конвертер грошових единиц конвертер pdf в jpg конвертер валют польша конвертер видео конвертер pdf в word заміна одних одиниць вимірювання величин іншими конвертер одиниць конвертер валют украина конвертер одиниць вимірювання конвертер одиниць вимірювання онлайн конвертер валют рб конвертер одиниць потужності заміна одних одиниць вимірювання довжини і маси іншими конвертер одиниць довжини конвертер одиниць маси конвертер валют