Word svojo


sk

...................

Word týždeň
Word urobíme
Word mojom
Word idiot
Word do
Word než
Word šťastie
Word sú
Word pôjdeš
Word presne

-:-