Word algemeen - Translationaf

fr

nds.nl

nl

Translation

algemeen
allgemeen

algemeen (Afrikaans)

Translation


pl Polishgenerał, generalnie, generalny, ogół, ogólnie, ogólnikowo, pospolicie, pospolity, powszechnie, wspólny

-