Word analfabetismus - Wikics

Translation Rhymes Wiki

analfabetismus

analfabetismus (Czech)

WikiAnalfabetismus neboli negramotnost je neschopnost číst a psát. Jejím opakem je gramotnost, člověk, který neumí číst a psát je negramotný neboli analfabet. Vzájemný poměr gramotné a negramotné části populace se využívá jako jeden z ukazatelů vzdělanosti určité skupiny obyvatelstva. Pokud je procento negramotných příliš velké, jedná se o problém ekonomický, jelikož pracovní trh je plný nekvalifikované pracovní síly. Vlády se snaží proti němu bojovat vzděláváním obyvatelstva povinnou školní docházkou a dalšími vzdělávacími projekty. Kampaním proti negramotnosti se říká alfabetizace.

Wikipedia.org


-