Word arcybractwopl

Singular/Plurar Translation Rhymes Examples Gloger

arcybractwo

arcybractwo (Polish)


Arcybractwo. Stowarzyszenie osób w zamiarach religijnych lub miłosiernych zowie się po polsku bractwem, a po łacinie confraternitas. Jeżeli kilka takich bractw złączy się w jedno, przybierają wtedy nazwę arcybractwa, czyli archikonfraternii.

Zygmunt Gloger - Encyklopedja staropolska ilustrowana
Data wydania: 1900–1903
Wydawnictwo: P. Laskauer i W. Babicki
Źródło: https://pl.wikisource.org/wiki/Encyklopedia_staropolska


-