Word concurs - Wikica

en

enus

mo

ro

Translation Wiki

concurs

concurs (Catalan)

WikiConcurs de televisió
La Llei Concursal o Llei 22/2003 és una llei d'àmbit espanyol que derogà la normativa anterior sobre deutes i unificà els anteriors quatre procediments concursals: fallida, suspensió de pagaments, concurs de creditors i quitament i espera per un de sol, denominat Concurs. Des de l' 1 de setembre del 2004 és en vigor, a Espanya, la, de 9 de juliol, Concursal,

Wikipedia.org

concursabant
concursabamini
concursione
concursaveras
concursetis
concursarum
concursáis
concursiones
concursáramos
concursaris
concursavisse
concursaremini
concursarer
concurséis
concursaverat
concursaréis
concursabor
concursases
concursaverant
concursaverimus


Online users

38
 12
 6
 3
 2
 2
 2
           

         
Try something new!
Language:

-