Word heilige - Wikiaf

de

fy

li

nds.nl

nl

Wiki

heilige

heilige (Afrikaans)

Wikiduimnael, regs, Die heilige Walburga met stralekrans
Heilige is 'n titel wat in die Christendom toegeken word aan oorlede persone wat besonder regskape en gelowig gelewe het. In die geloofsbelydenis van Nicea word die hele Christendom as die "gemeenskap van die heiliges" aangedui. Die belang wat aan heiliges geheg word verskil baie tussen die verskillende kerkgenootskappe. In die kuns word heiliges dikwels afgebeeld met 'n stralekrans om hulle kop.

Wikipedia.org


-