Word heimwee - Wikiaf

eo

nl

Wiki

heimwee
„heimwee“

heimwee (Afrikaans)

WikiHeimwee is 'n Duitse leenwoord (''Heimweh''), waarmee 'n verlange of weemoed uitgedruk word na die geborgenheid en sekerheid van die bekende. Heimwee word veral ervaar wanneer mens op 'n onbekende plek is, byvoorbeeld met vakansie is na 'n aanvanklik ongewone bestemming.

Wikipedia.org


-