Word hiponim - Wikibs

hr

id

ms

pl

ro

sh

Wiki

hipònim
hiponim

hiponim (Bosnian)

WikiHiponim ( grč. υπονύμιον = nekoliko imena; ''hypo'' = malo, nekoliko; ''onoma'' = ime) riječ je ili fraza čiji je sadržaj uključen u sadržaj nekog drugog pojma. Ovaj se odnos u logici predstavlja odnosom višeg i nižeg pojma, odnosno superordiniranog i subordiniranog pojma. Hiponim je podređen hiperonimu koji je njemu nadređen.

Wikipedia.org


-