Word kataja - Wikide

en

es

fi

fr

hr

it

nl

pl

se

sv

Rhymes Wiki Map

kaataja
kataja

kataja (English)

WikiKataja, the easternmost point of Sweden, is an islet south of Haparanda in Norrbotten.

Wikipedia.org


-