Word koningin - Wikiaf

nl

Wiki

koningin
köningin

koningin (Afrikaans)

Wikithumb, regs, 300px, 'n Kroon en septer is simbole van die koning se mag.
'n Koning is 'n man wat 'n land as gevolg van oorerwing regeer. 'n Koning bestyg gewoonlik die kroon as een van sy ouers, of 'n ander familielid sterf. Oor die geskiedenis is meeste lande, veral in Europa, deur konings regeer. In sommige lande word die koning van voorafgestelde kandidate verkies.

Wikipedia.org


-