Word krosno - Wikics

de

dsb

en

enus

eo

es

fr

hak

hsb

it

lmo

lt

ms

nl

pl

pt

ro

sk

sv

tr

vi

war

Rhymes Wiki Map

krosno
krośno

krosno (English)

WikiKrosno (' k r o s n o) (in full ''The Royal Free City of Krosno'', Królewskie Wolne Miasto Krosno) is a town and county in Subcarpathian Voivodeship, Poland with 47,455 inhabitants, as of 2 June 2009.

Krosno is a town in south-eastern Poland.

Wikipedia.org


-