Word mluva - Wikics

Translation Synonyms Rhymes Wiki

mluva

mluva (Czech)

WikiŘeč je artikulovaný, nejčastěji zvukový projev člověka sloužící především ke vzájemné komunikaci. Každá řeč je článkovaná, tj. se skládá z prvků, ze slov, která tvoří slovní zásobu (lexikální systém) určitého výběru ze všech možných slov a pravidel jazyka. Slova se skládají z hlásek, jež tvoří jeho fonémický systém. Slova nejsou pouhé signály, které by svůj význam odvozovaly ze situace, nýbrž jsou to pouhé symboly s kulturně daným významem, který slovo nese v nejrůznějších situacích. Ani spojování slov není libovolné, nýbrž vždy se řídí syntaxí daného jazyka.

Wikipedia.org


-