Word objednatel - Translationcs

Translation Rhymes

objednatel

objednatel (Czech)

Translation


pl Polishskładający zamówienie , zamawiający

-