Słowo oraj - Wikieo

mk-latn

pl

ro

tr

Rymy Examples Wiki Mapa

oraj
orāj

oraj (polski)

WikiLeraje – w tradycji okultystycznej, demon, markiz piekła. Znany również pod imionami Lirajka, Loraj, Loray, Oraj, Oray, Leraye i Leraie. Rozporządza 30 legionami duchów piekielnych. W '' Sztuce Goecji'' jest czternastym, a w '' Pseudomonarchii Daemonum'' trzynastym duchem.

Wikipedia.org


-