Word podważać - Synonymspl

Synonyms Translation Rhymes Czasownik Examples

podważać

podważać (Polish)

Synonyms-