Word prerogativa - Wikics

hr

it

sr

Rhymes Wiki

prerrogativa
prerogatíva
prerogativa
prerogatīva

prerogativa (Czech)

WikiPrerogativa ('' la, praerogativa'') znamená přednost, právo přednosti či výsadu, která náleží výhradně někomu, na rozdíl od jiného. Ve středověku např. šlechtici jako jediní plnoprávní státní občané mívali jistá práva, která náležela výhradně jen jim, jako např. právo držet šlechtické statky, zastávat státní úřady atp. Tyto prerogativy jsou ovšem dnes již zrušeny. Dříve byly také známy panovníkovy prerogativy, např. právo svolávat, uzavírat, rozpouštět parlamenty, právo dávat nebo odpírat sankci ( vetovat) usnesením zákonodárných sborů atp.

Wikipedia.orgOnline users

72
 42
 7
 3
 3
 2
 2
           

         
Try something new!
Language:

-