Word societa - Wikics

dsb

eo

ie

it

sk

Rhymes Wiki

societá
societa'
società
societa

societa (Czech)

WikiSocieta neboli společnost je forma sdružení, které ale není samostatnou právnickou osobu, nemá vlastní právní osobnost, protože se jedná o jen o obligační poměr mezi účastníky smlouvy, kterou společnost mezi sebou založí. Pochází už z římského práva (''societas''), v českém právu je ''smlouva o společnosti'' upravena v § 2716–2746 občanského zákoníku (dříve byla jako tzv. ''smlouva o sdružení'' upravena v § 829–841 občanského zákoníku). Podobnou formu má také tichá společnost nebo konsorcium, protipólem society je naopak korporace. Výhodou společností je, že nepodléhají přísnější regulaci právnických osob, ačkoli fungují podobným způsobem, jako nevýhoda se může jevit nutnost žalovat její jednotlivé členy, protože societu přímo žalovat vzhledem k absenci její právní subjektivity nelze.

Wikipedia.org


-