Word spirocheta - Wikics

ia

it

lt

Rhymes Wiki

spirocheta
spirochéta

spirocheta (Czech)

WikiSpirochéty jsou gramnegativní bakterie s charakteristickým tvarem dlouhé, štíhlé spirály. Jsou pohyblivé, chemoheterotrofní, anaerobní a vesměs volně žijící, ale známe i patogenní druhy.

Wikipedia.org


-