Word suboficial - Wikica

es

pt

Wiki

suboficial

suboficial (Catalan)

WikiUn sotsoficial és una categoria de membres de les forces armades d'un estat situats en rang per sota de l' oficialitat i per damunt de la tropa (o marineria). Els sotsoficials es diferencien entre si pel grau, és a dir, pel rang que ocupen dins l'escalafó jeràrquic; els graus més típics de sotsoficial són (per ordre de rang) el de brigada i els diversos de sergent (sergent major, sergent...). El català sotsoficial equival a l'espanyol ''suboficial''; al francès ''sous-officier''; a l'italià ''sottufficiale''; al portuguès ''suboficial''; a l'anglès ''non-commissioned officer'' o ''NCO''; a l'alemany ''Unteroffizier''; al rus ''унтер-офицер'' (''únter-ofitsier''); etc., etc. Aquest mot constitueix un bon exemple de l'ús del prefix ''sots-'' per tal d'especificar inferioritat jeràrquica; la forma "suboficial", que se sent a voltes, és un barbarisme. Els sotsoficials (juntament amb els caporals, ja al si de la tropa) constitueixen l'"espina dorsal" de les forces armades: comanden directament la tropa; l'entrenen, enquadren i cohesionen; i són els responsables directes de l'execució de les ordres superiors. Anàlogament hi ha sotsoficials als cossos policials.

Wikipedia.orgOnline users

124
 50
 12
 12
 6
 5
 4
           

         
Try something new!
Language:

-