Word theorie - Wikics

de

de-AT

de-CH

de-DE

de-old

enus

fi

fr

hu

lb

li

nds

nl

pfl

pt

ru

Rhymes Wiki

theorie
theorie
théorie
«théorie
theorie “

theorie (Czech)

Wikifilosofickém]] pojmu, matematické logiky]]
Teorie je soubor tvrzení o předmětu výzkumu, která považujeme za pravdivá. Vyžaduje se, aby nebyl v rozporu s dosavadními zkušenostmi a výsledky experimentů a byl vnitřně [[konzistence|konzistentní]]. Opakem teorie je [[praxe]], [[empirie]].

Wikipedia.org


-