Word vaderlandsliefde - Wikiaf

nl

Wiki

vaderlandsliefde

vaderlandsliefde (Afrikaans)

Wikithumb, 280px, Patriotte waai die Suid-Afrikaanse vlag tydens 'n sportbyeenkoms.
Patriotisme of vaderlandsliefde is 'n gevoel van trots teenoor (bepaalde aspekte van) 'n persoon se land van herkoms of (na emigrasie) die land waarin 'n persoon woonagtig is.

Wikipedia.org


-