Word verifier - Translationen

en-AU

en-CA

en-GB

en-NZ

en-US

en-ZA

engb

enus

fr

frm

fro

la

Translation Synonyms Singular/Plurar Rhymes Wiki

verifier
vérifier
verifieer

verifier (English)

Translation


de GermanPrüfer, Prüflocher
pl Polishweryfikator, sprawdzarka, sprawdzarka kart, weryfikator teledacyjny, 1. podmiot weryfikujący

-