Word volwassene - Wikiaf

nl

Wiki

volwassene

volwassene (Afrikaans)

Wikithumb, right, 300px, 'n Groep volwasse persone.
Die naamwoord volwassene verwys na enige volgroeide organisme, alhoewel meestal na 'n mens: iedereen wat nie langer 'n kind of minderjarige is nie, en wat nou 'n man of 'n vrou is.

Wikipedia.org


-