Find Polish diminutives online


ENFind Polish diminutives online


  


nekrologiczność
skwarzenina
nieszybowcowość
Wodnicki
środzianie
Majkowscy
naledź
nieprzedagonalność
bratunieczek
towotnica
Wandzin
nieanorektyczności
Matyszewscy
Gorazdowskie
eklektycyzmy
nieniskorosłości
kumbryjskości
niekratowość
spazmatyczki
zmiotka
toskańskość
PKO
grodnianin
nieglissandowości
dębniki
nieprzeciwołowiowości
protobionty
dzwon
prastan
witriolej
Wyszukiwarka zdrobnień online. Szukaj zdrobnienia. Szukaj zdrobnień. Zgrubienia.domczunio domeczunio domeczek domeczuś domusio domunio domuś domio tomeczunio tomczunio tomeczek tomeczuś tomusio tomunio chłopczunio chłopeczunio chłopeczekchłopeczuś chłopusio chłopunio chłopuś głodunio głodczunio głodeczek głodeczuśgłodusio głoduś głodzik głodek głdzio kotczunio koteczunio koteczek koteczuśkotunio kotusio kotuś wąseczunio wąseczek wąseczuś wąsusio wąsunio wąsuś wąsik wąsio noseczunio noseczek noseczuś nosusio nosunio nosuś nosik nosio kozeczkakózeczka kozeczunia kózeczunia kozeczusia kózeczusia kozunka kozuńka kózuńka kozunia kózunia kozeńka kózeńka kozusia kózusia kozka kózka kroweczka króweczka kroweczunia króweczunia kroweczusia króweczusia krowunka krowuńka krówuńka krowunia krówunia kroweńka króweńka krowusia krówusia krowka krówka wózeczuniowózeczek wózeczuś wózunio wózusio wózuś wózio