Odmiana w dolnołużyckim wyrazu computer

Dolnołużycki: computer

Nominatiw: chto? co? computer
Genitiw: kogo? cogo? computera
Datiw: komu? comu? computeroju
Akuzatiw: kogo? co? computer
Instrumental: z kim? z cym? computerom
Lokatiw: wó kim? wó com? computerje
Kopiuj link:
Inne wyrazy:
Dolnołużycki: žywjenje
Dolnołużycki: šule
Dolnołużycki: bryle
Dolnołużycki: wóda
Dolnołużycki: góra
Dolnołużycki: noga
Dolnołużycki: syna
Dolnołużycki: majsy
Dolnołużycki: źědy
Dolnołużycki: rěcy
Dolnołużycki: žanr
Dalšne informacije:
Pśełožk słowa: computer
Singular a plural wót computer
Definicija: computer
Rym na słowo computer
Słowa za 8 pismikow
Słowa kótarež se z pismikom c zachopiju
Słowa z com zachopiju
Słowa, kótarež se z pismikom r kóńce
Słowa, kótarež se na ter kóńce
Słowa podobne do computer
...................

Free Educational Websites