Deklinacija riječi bile

Deklinacija bile

Nominativ: tko? što? bile
Genitiv: koga? čega? bila
Dativ: komu? čemu? bili
Akuzativ: koga? što? bila
Vokativ: o! oj! bile
Lokativ: o kom? o čem? о bili
Instrumental: s kim? s čim? s bilom
Kopirajte link: Pitajte bota
Ostale riječi:
Deklinacija našu
Deklinacija ove
Deklinacija vidjela
Deklinacija mojoj
Deklinacija kod
Deklinacija priču
Deklinacija gospođo
Deklinacija eto
Deklinacija čudno
Deklinacija aha
Deklinacija pretpostavljam
Vidi više:
Prijevod riječi: bile
Jednina i množina od bile
Definicija: bile
Rime za bile
Riječi za 4 slova
Riječi koje počinju slovom b
Riječi koje počinju na bil
Riječi koje završavaju slovom e
Riječi koje završavaju na ile
Riječi slične bile
...................

Free Educational Websites

Živo deklinacija_imena_u_hrvatskom_jeziku deklinacije_u_hrvatskom SKLONDIDBA_IMENICA_ŽENSKOGA_RODA deklinacija_padeža_u_hrvatskom_jeziku deklinacija_posvojnih_zamjenica_u_hrvatskom_jeziku Sklonidba_imenica_selo,_polje,_kumče_i_pleme deklinacija_prezimena_u_hrvatskom_jeziku deklinacija_riječi_tvrtka SKLONIDBA_IMENICA_MUŠKOGA_RODA deklinacija_brojeva_u_hrvatskom_jeziku deklinacija_riječi_radio Neživo deklinacija_riječi_video Slonidba_imenica_muškoga_roda_što_znače_nešto_neživo_i_onih_što_znače_nešto_živo deklinacija_riječi_kćer deklinacija_stranih_imena_u_hrvatskom_jeziku deklinacija_riječi_jaje deklinacija_riječi_dijete