Deklinacija riječi ide

Deklinacija ide

Nominativ: tko? što? ide
Genitiv: koga? čega? ida
Dativ: komu? čemu? idi
Akuzativ: koga? što? idu
Vokativ: o! oj! ide
Lokativ: o kom? o čem? о idi
Instrumental: s kim? s čim? s idom
Kopirajte link: Pitajte bota
Ostale riječi:
Deklinacija sviđa
Deklinacija ulazi
Deklinacija vidi
Deklinacija ponovno
Deklinacija onog
Deklinacija kao
Deklinacija velike
Deklinacija mala
Deklinacija gosp
Deklinacija moraju
Deklinacija ovdje
Vidi više:
Prijevod riječi: ide
Jednina i množina od ide
Definicija: ide
Rime za ide
Riječi za 3 slova
Riječi koje počinju slovom i
Riječi koje počinju na ide
Riječi koje završavaju slovom e
Riječi koje završavaju na ide
Riječi slične ide
...................

Free Educational Websites

deklinacija_riječi_tvrtka Jednina deklinacija_riječi_kći SKLONIDBA_IMENICA_MUŠKOGA_RODA deklinacija_imenica_u_hrvatskom_jeziku_vježba deklinacija_u_hrvatskom_jeziku SKLONDIDBA_IMENICA_ŽENSKOGA_RODA Opća_sklonidba_imenica_ženskoga_roda Slonidba_imenica_muškoga_roda_što_znače_nešto_neživo_i_onih_što_znače_nešto_živo SKLONIDBA_(DEKLINACIJA) deklinacija_hrvatskom SKLONDIDBA_IMENICA_SREDNJEGA_RODA deklinacija_padeža_u_hrvatskom_jeziku deklinacija_pridjeva_u_hrvatskom_jeziku Sklonidba_imenica_selo,_polje,_kumče_i_pleme deklinacije_u_hrvatskom deklinacija_brojeva_u_hrvatskom_jeziku deklinacija_riječi_kćer deklinacija_riječi_video deklinacija_riječi_radio