Deklinacija riječi nadam

Deklinacija nadam

Nominativ: tko? što? nadam
Genitiv: koga? čega? nadma
Dativ: komu? čemu? nadamu
Akuzativ: koga? što? nadaovi
Vokativ: o! oj! nadaovi
Lokativ: o kom? o čem? о nadamu
Instrumental: s kim? s čim? s nadmom
Kopirajte link: Pitajte bota
Ostale riječi:
Deklinacija stan
Deklinacija idite
Deklinacija oprosti
Deklinacija želite
Deklinacija plan
Deklinacija time
Deklinacija mislila
Deklinacija vrata
Deklinacija živ
Deklinacija posebno
Vidi više:
Definicija: nadam
Rime za nadam
Riječi za 5 slova
Riječi koje počinju slovom n
Riječi koje počinju na nad
Riječi koje završavaju slovom m
Riječi koje završavaju na dam
Riječi slične nadam
...................

Free Educational Websites

SKLONDIDBA_IMENICA_SREDNJEGA_RODA deklinacija_riječi_tvrtka deklinacija_riječi_kći Sklonidba_imenica_kć?_i_m?ti deklinacija_posvojnih_zamjenica_u_hrvatskom_jeziku Neživo deklinacija_brojeva_u_hrvatskom_jeziku deklinacija_riječi_radio deklinacija_osobnih_zamjenica_u_hrvatskom_jeziku Jednina deklinacija_imenica_u_hrvatskom_jyzku Živo deklinacija_padeža_u_hrvatskom_jeziku deklinacija_imenica_u_hrvatskom_jeziku_vježba deklinacija_hrvatskom Množina Opća_sklonidba_imenica_ženskoga_roda deklinacija_riječi_zajutrak Sklonidba_imenica_selo,_polje,_kumče_i_pleme