Deklinacija riječi puno

Deklinacija puno

Nominativ: tko? što? puno
Genitiv: koga? čega? puna
Dativ: komu? čemu? punu
Akuzativ: koga? što? puno
Vokativ: o! oj! puno
Lokativ: o kom? o čem? о punu
Instrumental: s kim? s čim? s punom
Kopirajte link: Pitajte bota
Ostale riječi:
Deklinacija govorim
Deklinacija vratiti
Deklinacija za
Deklinacija trebaju
Deklinacija joj
Deklinacija veliku
Deklinacija drži
Deklinacija jutro
Deklinacija želi
Deklinacija dođi
Deklinacija idem
Vidi više:
Prijevod riječi: puno
Jednina i množina od puno
Definicija: puno
Rime za puno
Riječi za 4 slova
Riječi koje počinju slovom p
Riječi koje počinju na pun
Riječi koje završavaju slovom o
Riječi koje završavaju na uno
Riječi slične puno
...................

Free Educational Websites

deklinacija_riječi_video deklinacija_imenica_u_hrvatskom_jyzku deklinacija_posvojnih_zamjenica_u_hrvatskom_jeziku deklinacija_padeža_u_hrvatskom_jeziku SKLONIDBA_IMENICA_MUŠKOGA_RODA deklinacija_riječi_radio deklinacija_prezimena_u_hrvatskom_jeziku deklinacija_stranih_imena_u_hrvatskom_jeziku Slonidba_imenica_muškoga_roda_što_znače_nešto_neživo_i_onih_što_znače_nešto_živo deklinacija_pridjeva_u_hrvatskom_jeziku deklinacija_riječi_dijete SKLONDIDBA_IMENICA_ŽENSKOGA_RODA deklinacija_riječi SKLONIDBA_(DEKLINACIJA) SKLONDIDBA_IMENICA_SREDNJEGA_RODA deklinacije_u_hrvatskom deklinacija_imenica_u_hrvatskom_jeziku_vježba deklinacija_riječi_jaje deklinacija_riječi_tvrtka deklinacija_osobnih_zamjenica_u_hrvatskom_jeziku