SKLONIDBA (DEKLINACIJA)


HR


Ostale riječi:
Deklinacija gospodine
Deklinacija ti
Deklinacija velike
Deklinacija radi
Deklinacija ovom
Deklinacija oca
Deklinacija ono
Deklinacija vezi
Deklinacija vjerujem
Deklinacija umrijeti
...................

Free Educational Websites

Živo SKLONIDBA_(DEKLINACIJA) deklinacija_imena_u_hrvatskom_jeziku Jednina deklinacija_stranih_imena_u_hrvatskom_jeziku deklinacija_riječi_radio deklinacija_riječi_tvrtka deklinacija_hrvatskom Sklonidba_imenica_kć?_i_m?ti deklinacija_prezimena_u_hrvatskom_jeziku deklinacija_pridjeva_u_hrvatskom_jeziku Slonidba_imenica_muškoga_roda_što_znače_nešto_neživo_i_onih_što_znače_nešto_živo deklinacija_padeža_u_hrvatskom_jeziku deklinacija_posvojnih_zamjenica_u_hrvatskom_jeziku deklinacija_riječi_jaje deklinacija_imenica_u_hrvatskom_jeziku_vježba SKLONDIDBA_IMENICA_ŽENSKOGA_RODA deklinacija_riječi_mati deklinacija_riječi_kći