Deklinacija v slovenskem jeziku na spletu


SL


Druge besede:
Sklanjatev šef
Sklanjatev štiri
Sklanjatev kar
Sklanjatev precej
Sklanjatev sama
Sklanjatev nobene
Sklanjatev izgledaš
Sklanjatev pomagati
Sklanjatev družina
Sklanjatev li
...................

Free Educational Websites

sklanjatev_otrok sklanjatev_besede sklanjatev_hči Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas Ednina_Dvojina_Množina SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV sklanjatev_mati sklanjatev_besede_dan Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK sklanjatev_pljuča PREDLOGI_IN_SKLONI sklanjatev_marko sklanjatev_besede_srce Določitev_sklona_samostalniku sklanjatev_besede_otroci sklanjatev_luka Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu sklanjatev_besede_mati Ednina_Dvojina_Množina