Deklinacija v slovenskem jeziku na spletu


SL


Druge besede:
Sklanjatev otroci
Sklanjatev grem
Sklanjatev li
Sklanjatev ubiti
Sklanjatev vzela
Sklanjatev sranje
Sklanjatev moje
Sklanjatev drugo
Sklanjatev potem
Sklanjatev imate
...................

Free Educational Websites

orodnik_z_ljubim_doma Ednina_Dvojina_Množina Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas sklanjatev_gospa Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_človek sklanjatev_besede_srce sklanjatev_besede_dan Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola sklanjatev_besede_pes RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK sklanjatev_besede_hči Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu mestnik_pri_ljubem_doma Sklanjatve_pridevnikov Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- sklanjatev_besede_mati Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola sklanjatev_marko OSEBA