OSEBA


SL


Druge besede:
Sklanjatev dati
Sklanjatev živeti
Sklanjatev to
Sklanjatev tisoč
Sklanjatev slišati
Sklanjatev naravnost
Sklanjatev hoče
Sklanjatev bile
Sklanjatev umakni
Sklanjatev odpri
...................

Free Educational Websites

sklanjatev_besede_otroci sklanjatev_miha sklanjatev_besede_mati Ednina_Dvojina_Množina Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas sklanjatev_besede_otrok OSEBA sklanjatev_besede_pes sklanjatev sklanjatev_pljuča mestnik_pri_ljubem_doma sklanjatev_besede_srce Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola Sklanjatve_pridevnikov sklanjatev_marko sklanjatev_mati sklanjatev_luka Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola sklanjatev_otrok Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu