Sklanjatve pridevnikov


SL


Druge besede:
Sklanjatev prijatelji
Sklanjatev grem
Sklanjatev dobra
Sklanjatev dom
Sklanjatev tisti
Sklanjatev bodo
Sklanjatev pač
Sklanjatev potem
Sklanjatev grozno
Sklanjatev konec
...................

Free Educational Websites

sklanjatev_besede_dan sklanjatev_besede_otrok sklanjatev Ednina_Dvojina_Množina Določitev_sklona_samostalniku Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola sklanjatev_pljuča sklanjatev_besede_pes Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_miha Sklanjatve_pridevnikov OSEBA sklanjatev_mati sklanjatev_besede sklanjatev_hči sklanjatev_besede_srce sklanjatev_gospa Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- mestnik_pri_ljubem_doma