sklanjatev besede


SL


Druge besede:
Sklanjatev preden
Sklanjatev kreten
Sklanjatev tem
Sklanjatev vašo
Sklanjatev koncu
Sklanjatev teboj
Sklanjatev očka
Sklanjatev drugo
Sklanjatev temi
Sklanjatev tudi
...................

Free Educational Websites

sklanjatev Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu orodnik_z_ljubim_doma Ednina_Dvojina_Množina Sklanjatve_samostalnikov_srednjega_spola Sklanjatve_pridevnikov OSEBA sklanjatev_besede_otroci sklanjatev_mati sklanjatev_besede_mati Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola sklanjatev_besede_dan Določitev_sklona_samostalniku sklanjatev_gospa sklanjatev_besede_otrok Primer_razdalja_(ženski_spol) Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas sklanjatev_človek