sklanjatev besede otroci


SL


Druge besede:
Sklanjatev dekle
Sklanjatev zgodilo
Sklanjatev biti
Sklanjatev slišiš
Sklanjatev odkar
Sklanjatev koncu
Sklanjatev ena
Sklanjatev edina
Sklanjatev edini
Sklanjatev nam
...................

Free Educational Websites

SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV sklanjatev_človek sklanjatev_besede sklanjatev_besede_srce Sklanjatve_pridevnikov sklanjatev Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola sklanjatev_besede_pes sklanjatev_besede_otrok sklanjatev_hči sklanjatev_mati Sklanjatve_samostalnikov_ženskega_spola Določitev_sklona_samostalniku sklanjatev_besede_mati Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu sklanjatev_luka sklanjatev_marko sklanjatev_miha