sklanjatev besede srce


SL


Druge besede:
Sklanjatev bili
Sklanjatev nekdo
Sklanjatev boste
Sklanjatev že
Sklanjatev mogla
Sklanjatev saj
Sklanjatev tej
Sklanjatev dva
Sklanjatev bosta
Sklanjatev otroka
...................

Free Educational Websites

Primer_razdalja_(ženski_spol) orodnik_z_ljubim_doma sklanjatev_hči sklanjatev_človek Ednina_Dvojina_Množina Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu sklanjatev_besede_dan sklanjatev_miha sklanjatev_besede_srce sklanjatev_besede sklanjatev_luka sklanjatev_otrok PREDLOGI_IN_SKLONI Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev sklanjatev_besede_mati sklanjatev_besede_pes sklanjatev_marko Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV