sklanjatev gospa


SL


Druge besede:
Sklanjatev od
Sklanjatev pokliči
Sklanjatev bomo
Sklanjatev jasno
Sklanjatev posteljo
Sklanjatev katerega
Sklanjatev pri
Sklanjatev zadnje
Sklanjatev čudno
Sklanjatev prijatelj
...................

Free Educational Websites

Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu Osnova_se_(razen_v_tožilniku_ednine)_podaljša_s_-s- sklanjatev_besede_pes RODILNIK_DAJALNIK_TOŽILNIK_MESTNIK_ORODNIK sklanjatev_besede_otrok Ednina_Dvojina_Množina Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas PREDLOGI_IN_SKLONI sklanjatev_hči sklanjatev_besede_dan sklanjatev_človek sklanjatev_besede_srce Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev_marko OSEBA sklanjatev_pljuča SKLANJANJE_OSEBNIH_ZAIMKOV Sklanjatve_pridevnikov sklanjatev