sklanjatev luka


SL


Druge besede:
Sklanjatev kot
Sklanjatev vprašal
Sklanjatev konec
Sklanjatev tiho
Sklanjatev enega
Sklanjatev glede
Sklanjatev bomo
Sklanjatev zares
Sklanjatev strani
Sklanjatev imeli
...................

Free Educational Websites

sklanjatev_pljuča sklanjatev_mati sklanjatev_gospa sklanjatev_besede_otrok sklanjatev_človek sklanjatev_besede_srce Določitev_sklona_samostalniku Samostalniki,_katerih_osnova_se_končuje_na_c,_j,_č,_ž,_š_imajo_preglas Deklinacija_v_slovenskem_jeziku_na_spletu sklanjatev_otrok sklanjatev_besede_pes Ednina_Dvojina_Množina sklanjatev sklanjatev_hči sklanjatev_besede_mati sklanjatev_besede_dan sklanjatev_besede Sklanjatve_samostalnikov_moškega_spola OSEBA sklanjatev_luka