Text processing online - Webmaster Tools

EN
Sorting:
Not sort
Alphabetical ascending
Quantitatively (words)Cut:
Reverse line order
Shuffle
String:
Capitalize
Title
Upper
Lower
tylko qwerty
Lower UTF-8
Leave::
Leave duplicates of lines
Remove duplicates:
all lines
words in total
words in a line
Remove HTML + script
multiple paragraphs
multiple spaces
multiple tabs
Lonely spaces
Get from HTML:
only links
only images
links and images
E-mails
words
numbers
Operacje na kolumnach:
Synchronizuj do elementow 1 kolumny
Zamienia miejscami 1 i 2 kolumne
Wszystkie kolumny do 1 kolumny
Powiel nizej do pustych wierszy
Wydziel przymiotniki
Inne:
Generuj numery seryjne


Text processing online - Webmaster ToolsOperations over the all text:
Replace of on
Delete from to
Zamien wyr z koncowka: on
Leaving a row:
Leave only lines that contain:
to symbol:
Leave only lines that do not contain:
to symbol:
Keep the lines starting with: and
Keep the lines ending with: and
Leave lines containing from to Words
Leave only last symbols
Numbering:
Number ascending from:
Descending order
Adding to a row:
Paste at the beginning of the line:
Paste at the end of the line:
Duplicate by repeating: times
Row truncation:
Cut lines from:  Including
Cut lines to:  Including
Cut first characters
Cut last characters
Delete lines beginning with:
Delete lines ending with:
Operacje na kolumnach:
Przesun kolumne nr w prawo
Doklej kolejne wiersze jesli 1 kol pusta, sep:
Doklej kolejne wiersze jesli w 1 kol to samo, sep:

Start  Contact
_Words: 0
Signs: 0
Spaces: 0
tabs: 0

Lines: 0
Columns: 1
_

\t - tab
\n - endl

Texter - narzędzie webmastera do obróbki tekstu online
Sortowanie wartości tekstowych online (liniami):
  Nie sortuj - domyślnie nie sortuje danych.
  Alfabetyczne - sortuje rosnąco
  Ilościowe - sortuje rosnąco wg ilości znaków (liter) w wyrazie
  Odwróć kolejność - odwraca kolejność sortowania (malejąco) lub czegokolwiek innego (od ostatniego do pierwszego)
String - łańcuch znaków - z uwzględnieniem liter różnych języków
  Capitalize PL - Ustawia każdą linię w formie: Aaaa bbb ccc ddd
  Title PL - Ustawia każdą linię w formie Aaaa Bbb Ccc Ddd
  Upper PL - Ustawia każdą linię w formie: AAA BBB CCC DDD
  Lower PL - Ustawia każdą linię w formie: aaa bbb ccc ddd
  Odwrócenie kolejności liter w linii - wypisuje od tył linie
Usuwaj duplikaty:
  Usuwanie duplikatów całej linii - Kilkakrotnie w tekście występuje identyczna linia, pozostawi tylko pierwszą. Wszystkie kolejne identyczne usunie
  Usuwa duplikaty wyrazów w całym tekście - Usunie wszystkie identyczne wyrazy w tekście, pozostawi tylko pierwszy
  Usuwanie duplikatów wyrazów w linii - Usunie Wszystkie kolejne identyczne wyrazy ale tylko w tej samej linii
  Usuwaj HTML + script - Usunie cały kod html z uwzględnieniem skryptów, pozostawi tylko tekstowe wartości wyświetlane
Likwiduj wielokrotności:
  Wielokrotne akapity - likwidowanie kilku "enterów" występujących pod rząd, np. zamiast 5 enterów pod rząd pozostawi jeden
  Wielokrotne spacje - usuwa kilka spacji wciśniętych pod rząd, pozostawi jedną.
  Wielokrotne tabulatory - usuwa wszystkie tabulatory wciśnięte pod rząd - pozostawi jeden
  Wszystkie powyższe czynności i wiele podobnych można uzyskać stosując operację "zamień"
Pozyskiwanie z kodu HTML:
  Tylko linki - pozyskuje z kodu html (np "zrodla strony") wszystkie linki (href=)
  Tylko obrazy - pozyskuje z kodu html tylko linki do obrazków na stronie
  Linki i obrazy - pozyskuje z kodu html zarówno linki do obrazków na stronie jak i odsyłacze do innych stron i podstron
  E-maile - pozyskuje adresy e-mail z kodu html (ze źródła strony)
Zamiana tekstu z - na:
  Zamienia dowolny fragment tekstu na inny. Można używać symboli końca strony: ^a lub \n, można używać symbolu tabulatora ^t lub \t.
  Żeby wypisać np wszystkie wyrazy oddzielone spacjami w osobnych liniach wystarczy zamienić spację na \n
Usuwanie tekstu od - do:
  Usuwa wiele fragmentów tekstu od wyrazu do wyrazu lub od znaku do znaku. Np. aby ręcznie usunąć html możemy wpisać od:'<' do:'>' wtedy wszystkie fragmenty tekstu zawarte między klamrami wraz z nimi zostaną usunięte. Jeżeli chcemy np. automatycznie usunąć z całego tekstu wszystko to co jest w nawiasach, to wpisujemy od:"(" do:")". Program usunie wszystkie wartości w nawiasach wraz z nawiasami z całego tekstu.
Operacje na kolumnach Kolumny są symbolizowane oddzieleniem tabulatorem \t Np wiersz "AAA    BBB    CCC" ma trzy kolumny
  Synchronizuje do elementu pierwszej kolumny - Funkcja działa tak, że dopasuje wiersze od drugiej kolumny, na podstawie elementu z drugiej kolumny do elementu pierwszej kolumny. Wiersze druga kolumna nie ma klucza w pierwszej kolumnie, zostaną wyrzucone na koniec.
  Zamień 1 i2 kolumny miejscami - Zamienia miejscami 1 i 2 kolumnę.
Uwaga!! Brakuje jakiejś przydatnej funkcji? Program czegoś nie robi co byłoby przydatne? - pisz przez formularz kontaktowy! Wprowadzę dodatkowe opcje programu. Coś nie działa poprawnie? Również pisz naprawię błędy! ------------ Usuwaj, Usuwanie białych spacji online, Usuwanie html'a online, Usuń html online Zamieniaj online Sortuj wyrazy online Sortowanie wyrazów online Narzędzie dla webmastera Czyszczenie kodu HTML Generator hasła Keywords generator Konwerter znaków Łańcuch znaków Meta znaczniki Robots.txt Generator Sortowanie tekstu Zmiana znaków Konwertuj online zamień spacje usuń spacje, usuń wiersze online, Jak sortować linie tekstu html. Jak usunąć nadmiarowe spacje z tekstu? Jak usunąć nadmiarowe entery (akapity) z treści dokumentu?