Заміна одиниць вимірювання онлайн 

Температура

Температу́ра (від лат. temperatura — належне змішування, нормальний стан) — фізична величина, яка описує стан термодинамічної системи.


 


 

Маса

Ма́са — основна фізична величина, яка вважається однією з фундаментальних характеристик матерії, що визначає її інерційні, енергетичні та гравітаційні властивості від макроскопічних об'єктів до атомів і елементарних частинок. У сучасній фізиці елементарних частинок, яка ґрунтується на квантовій теорії поля, вважається, що маса не є фундаментальною властивістю частинок матерії, а набувається шляхом взаємодії частинок із спеціальним полем Хіггса.


 


 

Довжина

Довжина — відстань від точки до точки вздовж деякої лінії, вимір кривої: для відрізка прямої довжина — відстань між його кінцями, для ламаної — сума довжин її ланок, для інших кривих — верхня границя довжини ламаної лінії, вписаної в цю криву.


 


 

Поверхня

Поверхня в математиці, особливо в топології, це двовимірний топологічний многовид.


 


 

Обсяг

Об'є́м — місткість геометричного тіла, тобто частини простору, обмеженої однією або декількома замкнутими поверхнями. Об'єм виражається числом кубічних одиниць, що поміщаються в певній ємкості.


 


 

Швидкість 


 

Час

Час — одне з основних понять фізики і філософії, одна з координат простору-часу, вздовж якого протягнуті світові лінії фізичних (матеріальних) тіл. Як фізичну величину час здебільшого позначають літерою t, проміжок часу — літерою τ. Одиницею вимірювання часу в системі СІ є секунда, перелік інших одиниць подано нижче.


 


 

Тиск

Тиск — фізична величина, яка чисельно дорівнює силі, що діє на одиницю площі поверхні тіла та діє за напрямом зовнішньої нормалі до цієї поверхні. Тиск позначається малою латинською літерою p[1][2]. За означенням P = F / s


 


 

Струм

Електри́чний струм (англ. electric current) — упорядкований, спрямований рух електрично заряджених частинок (носіїв електричного заряду) у речовині чи у вакуумі.


 


 

Відсотки

Відсо́ток або проце́нт (лат. «pro centum» — сота частка, на сто). Відсотком якого-небудь числа називають соту частину цього числа.Позначається знаком % і означає соту частку.

Online percentage calculator


 


 

Системи числення

Системою числення, або нумерацією, називається сукупність правил і знаків, за допомогою яких можна відобразити (кодувати) будь-яке невід'ємне число. До систем числення висуваються певні вимоги, серед яких найбільш важливими є вимоги однозначного кодування невід'ємних чисел 0, 1,… з деякої їх скінченної множини — діапазону Р за скінченне число кроків і можливості виконання щодо чисел арифметичних і логічних операцій. Крім того, системи числення розв'язують задачу нумерації, тобто ефективного переходу від зображень чисел до номерів, які в даному випадку повинні мати мінімальну кількість цифр. Від вдалого чи невдалого вибору системи числення залежить ефективність розв'язання зазначених задач і її використання на практиці.


 


 

Інформаційні

Байт (англ. byte) — одиниця вимірювання обсягу цифрової інформації, яка зазвичай містить вісім бітів і представлена двійковим числом. Історично байт був кількістю бітів, яка використовувалася для кодування одного текстового символу в комп'ютері і тому він є найменшою адресною одиницею пам'яті в багатьох архітектурах комп'ютера.


 


 

Валюти

Валю́та (італ. valuta — «цінність», «вартість» від лат. valere — «мати силу, коштувати») — грошова одиниця, що використовується як засіб розрахунку в торгових операціях. Європейський банк реконструкції та розвитку надає визначення терміну: «Валюта – означає законний засіб грошового обігу країни, який є законним платіжним засобом для сплати державних і приватних боргів у цій країні»

Обмін Польський злотий

Обмін Тайська бита

Обмін Американський долар

Обмін Австралійський долар

Обмін Гонконгський долар

Обмін Канадський долар

Обмін Нова Зеландія Долар

Обмін Сінгапурський долар

Обмін євро

Обмін Угорський форинт

Обмін Швейцарський франк

Обмін Фунт стерлінгів

Обмін Українська гривня

Обмін Японська ієна

Обмін Чеська крон

Обмін Датська Крона

Обмін Острів Кроне

Обмін Норвезька крона

Обмін Шведський крон

Обмін Хорватська крона

Обмін Румунський лей

Обмін Болгарський лев

Обмін Турецька ліра

Обмін Литовський літ

Обмін Латвійський лат

Обмін Ізраїльські шерифи

Обмін Чилійський песо

Обмін Філіппінське песо

Обмін Мексиканське песо

Обмін Південноафриканський ранд

Обмін Бразильський Реал

Обмін Малайзійський ринггіт

Обмін російський рубль

Обмін Індонезійська рупія

Обмін Індійська рупія

Обмін Південнокорейський виграв

Обмін Китайський юань

Обмін СПЗ (МВФ)

Обмін Bitcoin

Обмін унція золота

Обмін унція платини

Обмін унція паладію

Обмін унція срібла

Обмін кілограм алюмінію

Обмін кілограм олова

Обмін кілограм цинку

Обмін кілограм міді

Обмін кілограм свинцю

Обмін кілометр нікелю

Обмін барель масла


 


 

Хімія

Хі́мія — одна з наук про природу, яка вивчає молекулярно-атомні перетворення речовин, тобто, при яких молекули одних речовин руйнуються, а на їхньому місці утворюються молекули інших речовин з новими властивостями.


 


 

Медицина

Медици́на — галузь наукової та практичної діяльності, що вивчає нормальні та патологічні процеси в організмі людини, різноманітні захворювання, патологічні стани, методи їх лікування, запобігання та зміцнення здоров'я людини.


 


 

Обчислення

Обчислення, розрахунок (англ. calculcation) - процес отримання якого-небудь результату за допомогою дій над числами. Для автоматизації обчислень може використовуватись калькулятор, та інші інструменти.

Розрахунки онлайн

Онлайн-тести з математики

Вивчення математики online - безкоштовно======

Online percentage calculator


 


 

Інше

Міжнародна система одиниць (СІ) (міжнародна абревіатура SI з фр. Système International d'Unités) — система одиниць фізичних величин, сучасний варіант метричної системи. СІ є найбільш широко використовуваною системою одиниць в світі — як у повсякденному житті, так і в науці і техніці. Міжнародна система одиниць базується на Міжнародній системі величин, разом з найменуваннями та позначеннями, а також набором префіксів та їх найменуваннями і позначеннями разом з правилами їх застосування, прийнята Генеральною конференцією мір і ваг.


 


 

Копіювати посилання


Спробуйте щось нове!

конвертер одиниць довжини конвертер в пдф конвертер pdf в jpg конвертер одиниць тиску конвертер конвертер одиниць потужності конвертер валют украина Заміна одиниць конвертер грошових единиц заміна одних одиниць вимірювання довжини та маси іншими конвертер одиниць вимірювання конвертер одиниць часу конвертер одиниць конвертер pdf в word конвертер валют польша конвертер одиниць маси конвертер валют рб заміна одних одиниць вимірювання довжини і маси іншими конвертер видео